پرواز بدون بال

واین ترانه حس اینروزامه

هر کس به دنبال چیزی میگردد ، چیزی که کاملش کند
(اما)آنرا در عجیب ترین جاها پیدا میکنی
جاهائی که هرگز فکرش را نمیکردی
بعضی آن را در چهره فرزندانشان می یابند
بعضی ها آن را در چشمان عاشقانشان می یابند
چه کسی می تواند لذت آنرا منکر شود
وقتی آن چیز خاص را پیدا کردی
می توانی بدون بال پرواز کنی
بعضی ها آن را در این می بینند که هر روز صبح (خوشبختی های خود را) با دیگران تقسیم کنند
بعضی ها آن را در خلوت تنهائی خود می یابند
آن را می توان در کلمات دیگران بیابی
یک خط ساده می تواند تو را به خنده یا گریه بیاندازد
آن را در عمیق ترین دوستی ها می یابی
زمانی که قدر همه زندگی ات را بدانی
و وقتی که معنی واقعی آن را بیابی آن چیز خاص را یافته ای
آن وقت می توانی بدون بال پرواز کنی
پس اگر چه ممکن است غیر ممکن به نظر برسند
اما باید برای هر آرزوئی که داری بجنگی
پس چه کسی می داند کدامیک از آرزوهائی که گذاشتی از دست بروند
می توانستند تو را کامل کنند
خب ، برای من آن این است که کنار تو برخیزم
که ببینم خورشید بر چهره ی تومی تابد
که بدانم میتوانم بگویم دوستت دارم در هر مکان و هر زمانی
اینها فقط چیزهای کمی هستند که تو را از آن من می کنند
و این مانند این است که بدون بال ها پرواز کنی
زیرا تو آن چیز خاص من هستی ،
من دارم بدون بال پرواز می کنم
تو جائی هستی که زندگی من از آنجا آغاز می شود
تو جائی خواهی بود که در آن جا پایان می یابد
دارم بدون بال پرواز می کنم
و این لذتی است که تو برایم به ارمغان آورده ای
دارم بدون بال پرواز می کنم

/ 2 نظر / 26 بازدید
گامبا

کجایی ؟ خبری نیست ! خوبی ؟[گل]