از زندگی خسته ام ، نه اینکه کوه کنده باشم......دل کنده اممن خسته ام . . .
دلم کمی هوا می خواهد …
اما در سرنگ!
از زندگی خســته ام....

............................

خسته که می شوم سرم را میان دستهایم می گیرم
آنقدرتکرارت می کنم که بالا بیــاورم
من انتقام زجــر ِتمام لحظه های بی تو بودن را
بالاخره از خود خواهم گرفت . . .

....................................

این شب ها
چشم های من خسته است..
گاهی اشک
گاهی انتظار
شاید این سهم چشمان من است...
.............................................

به چشمان خسته ام بنگر
نگاهم را ببین
بر آن خواهی یافت که بر من چه گذشته.
.....................................................
این بـــــار
فقـط می گــویم:
ببیـن!
من خستــه ام.....
کمی آرامم کــــن...
همـیـن....
..............................................................
یه روز سرد!
سرمایی که سوز ندارد
یه جسم خسته!
خستگی ای که درمان ندارد
.........................................................................
دلم خسته است
میخواهد برود!
اما ...
راه را گم کرده
جاده چند راه است و بی انتها ...!
.................................................................................
از زنـــدگی خسته ام
از نبــودن و از بودن خسته ام
از دردها و شادی های بی سود خسته ام
از این هوای ابــری پـر دود خسته ام
........................................................................................
خدایا برای خاموشی شبهای انتظارم
فقط یک فوت کافیست!
خاموشم کن ....خسته ام
..................................................................................................
خسته ام
خسته تر از آنی که خیانت کنم
تنهایم
تنها تر از آنی که عاشق شوم
خدایا گله نمیکنم
ولی...
کمی آرامتر امتحانم کن
به خودت قسم خسته ام

/ 2 نظر / 204 بازدید
نفرت از عشق

سلام... معلومه کجایی؟!؟!؟!؟اینهمه وقته چرا بهم سر نمیزنی؟!؟!؟!؟؟! قهری باهام؟!؟!؟ بیا آپ کردم،نظرتو بگو!!! منتظرتمااااااااااااااااااااااااااااااا

فراهانی

سلام . این نیز بگذرد