سهم من‌!!!!سهم تو ؟؟؟

 

*کنار ساحل می ایستم
و به تلاطم امواج خیره می شوم
چقدر پیش از این امواج زیبا بودند.........

*کنار ساحل می ایستم
و به روزی فکر می کنم
که اینجا تنها نبودم

*کنار ساحل می ایستم
و به روزهایی فکر می کنم
که می خواستم  دو نفری با هم
قصر شنی بسازیم
-هر کدام یک نیمه-

*کنار ساحل می ایستم
سهم خودم را می سازم
و رو به دریا می کنم:
«آی! محبوب من!
اگر دوست داری بیا و نیمه ات را بساز!»
من نیمه ام را ساختم .


*کنار ساحل می ایستم
و به امواج نگاه می کنم
که قصر شنی نیمه کاره ام را با خود می برند
_شاید آنرا برای تو می آورند_
آی!
من همینجا منتظرم تا سهمت را بسازی!

 

/ 6 نظر / 42 بازدید
زينب

سلام/ وبلاگ زیبایی دارید / سرانجامم به خکستر نشاندی ربودی دفتر دل را و افسوس که سطری هم از این دفتر نخواندی گرفتم عاقبت دل بر منت سوخت پس از مرگم سرکشی هم فشاندی گذشت از من ولی آخر نگفتی که بعد از من به امید که ماندی

سینا

یقین دارم روزی نویسنده قابلی خواهی شد...خودتو دست کم نگیر و باز بنونیس حتی اگه سیاه و سرد باشه! و لذت خوندنو در عین تلخلی داره.. گفتی اون نیمه ....ما ادما دنبال بهانه ایم...با هم باشیم به هم برسیم با احساس تنهایی در ازدهام رنگ ها و ادمها به ادم دست میده! راستی یه سوال خصوصی مزدوج شدی یا نه؟

سینا

یقین دارم روزی نویسنده قابلی خواهی شد...خودتو دست کم نگیر و باز بنونیس حتی اگه سیاه و سرد باشه! ولی لذت خوندنو در عین تلخی داره.. گفتی اون نیمه ....ما ادما دنبال بهانه ایم...با هم باشیم یا به هم برسیم؛ باز احساس تنهایی در ازدهام رنگ ها و ادمها به ادم دست میده! راستی یه سوال خصوصی مزدوج شدی یا نه؟

پروين ساحل

من پروين هستم مي خوام چند شعر تركيب بند براتون بفرستم

پروين ساحل

دوستان شرح پريشاني من گوش كنيد ...داستان غم پنهاني من گوش كنيد ...قصه بي سر وساماني من گوش كنيد ...گفت وگوي من وحيراني من گوشكنيد ...شرح اين اتش جانسوز نگفتن تا كي ... سوختم سوختم اي راز نهفتن تا كي ........روزگاري من ودل ساكن كويي بوديم ...ساكن كوي بت عربده جويي بوديم...عقل ودين باخته ديوانه رويي بوديم ...بسته ي سلسله ي سلسله مويي بوديم .............. كس در اين سلسله غير از من ودلبند نبود...يك گرفتار از اين جمله كه هستند نبو د......... اين همه مشتري وگرمي بازار نداشت ...يوسفي بود ولي هيچ خريدار نداشت ...اول انكس كه خريدار شدش من بودم ....باعث گرمي بازار شدش من بودم.......اين زمان عاشق سر گشته فراوان دارد ...كي سر برگ من بي سر وسامان دارد

پروين ساحل

از طرف پروين ساحل دوستدار شما سربلند باشيد وجاري در پناه حق ما را هم از ياد نبريد