مانده ام در 2 راهی زندگی...

و تماس فهیمه بعد از یکسال

و این چه رسمیست که اتفاقات عجیب در شرایط عجیب رخ می دهد؟

خدایا چه کنم؟؟

مانده ام ....

گیج و سرگردان

 چرا در این شرایط..

آری یا نه!

این شانسیت دوباره از جانب تو...

نمیدانم ساعت 7 امشب...

شاید رو به صعود یا نذول..

/ 1 نظر / 37 بازدید
سونیا

به یاد گذشته های دور و البته قشنگی که با هم داشتیم به یاد قدم گذاشتن تو آغاز جوونیمون یادت که هست ؟تموم آهنگها رو مرور میکنم تا شاید حس قشنگ با هم بودنی که گذشت یادمون بیاد اما حالا شرایط چقدر عوش شده مگه نه[گل]