و آب میشوی...

آدم برفی هم که باشی دلت میخواهد کسی آغوشت بگیرد,

دلت میخواهد یک نفر کنارت باشد تا گرمت کند ,آرامت کند

مهم نیست آب شدن...

مهم آن آرامش است حتی برای چند لحظه...!

/ 1 نظر / 17 بازدید
aida

آره اما نه به هر قیمتی ! باشه خوبه اما بدون اون هم میشه زندگی کرد [چشمک]